Stichting Op Herme
 

In Memoriam  RUUD MERX

Het plotselinge overlijden van RUUD in december 2016  vlak voor Kerstmis, op zo jonge leeftijd, is niet te bevatten en dringt maar langzaam tot ons door. In de eerste plaats voor zijn gezin, dat hem dagelijks zo moet missen.

Ruud was kerngezond en kort voor zijn overlijden nog hebben we samen getraind voor de halve marathon, die we al een paar keer hebben gelopen in Ell. Ondanks vele onderzoeken  hebben de artsen geen oorzaak voor zijn plotselinge dood gevonden. Het blijft gissen naar zijn doodsoorzaak.

Een groot verlies ook voor het Andre Rieu orkest, waarvan hij al bijna  vanaf het begin deel  uitmaakte als trombonist, zanger, grappenmaker en ‘mediator’.

Ruud was  als geen ander in staat, ook daar, om mensen met elkaar te verbinden, problemen op te lossen, vaak met ’n relativerende grap. Ruud wist  mensen met elkaar te verbinden middels  zijn grote passie, DE MUZIEK, maar ook door zijn aimabele persoonlijkheid. Zo wàs hij gewoon: open, humoristisch  en warm en zeer muzikaal.

Behalve Limburgs ambassadeur van "Muziek maakt slim", leverde hij ook belangrijke bijdragen aan het Limburgse muziekleven , in besturen, muziekgezelschappen en niet in de laatste plaats als succesvol componist en arrangeur.
Zo componeerde en speelde hij -verrassing- het muziekstuk voor 2 trombones “Heykeshoeve fanfare” tijdens de feestelijke naamsonthulling van HEYKESHOEVE door Jan Custers, nog zo kort geleden.

Ieder heeft zijn of haar eigen verdriet en gemis, vooral voor zijn directe familie vanzelfsprekend.

Maar Ruud was voor ons niet alleen ’n zeer geliefde schoonzoon, zwager, oom, maar ook ’n onmisbaar bestuurslid van Stichting Op Herme en de mede door hem opgerichte nieuwe Stichting Heykeshoeve (kleine zorgaanbieder in gezinsverband), nog uniek in Nederland. Ook dankzij Ruud hebben wij in maart de HKZ certificering behaald door zijn creatieve bijdragen .

Tijdens de vele koffieconcerten bij Stichting Op Herme –inmiddels no. 110- was Ruud o.a. degene die op een altijd onderhoudende, humoristische wijze de optredens ‘aan elkaar praatte’ en voor een prettige, ontspannen sfeer zorgde. Hij was in staat om op een geheel eigen wijze ook kinderen te motiveren muziek te maken, het plezier spatte er gewoon van af…

Zijn laatste optreden, samen met de kinderen van het ‘Op Herme ensemble’ en uiteraard Alina-lin, was een paar weken voor zijn overlijden in het Grieks-orthodox klooster in Asten-Leusden. Dit optreden was een eerbetoon aan moeder-overste Zr. Maria, die kort daarvoor was overleden. Zr. Maria leerden wij kennen tijdens ‘de vogelpest’ en sindsdien  is er ’n warme band ontstaan, niet alleen in woord, maar vooral in daad.

Op een onvergetelijke wijze, verbond Ruud de muziek aan het kloosterlijke bestaan. Indrukwekkend was de afsluiting van dit concert bij het graf van Zr. Maria op eigen terrein, met het zingen en spelen van het Ave Maria van Schubert en toen er tegelijkertijd 2 vluchten ganzen in V formatie precies boven deze plek overvlogen. Ruud zei direct dat dit ’n bepaalde betekenis  moest hebben, -grapje natuurlijk-.

Zoals altijd schieten woorden tekort, zeker nu en blijft ons niets anders over, dan gewoon verder te gaan, al zullen we hem nog zo missen. Hij blijft met ons verbonden  samen met iedereen die van hem hield. Gelukkig  blijft de muziek, zo belangrijk ook voor Ruud, die universele, verbindende en troostrijke  taal .

In het herdenkingsconcert op 28 mei 2017 gaan we Ruud herdenken, eren en danken en bent U van harte welkom.

Ondanks zijn pijnlijke afwezigheid gaan we weer verder, ’t zal anders zijn, maar met de gedachte aan hem kan ik soms niet nalaten even te glimlachen.Ja Ruud, jij was onze grote vriend!

Veronika Jong

Voor de diapresentatie met foto's van Ruud, die vertoond is tijden het herdenkingsconcert:  click hier.

Kort na Ruud’s overlijden schreef  ‘onze’ Selima (13 jaar) spontaan deze Haiku: