Stichting Op Herme
 

Doelstelling

Doel van de Stichting Op Herme (sinds 1989):


a: het scheppen van voorwaarden ten behoeve van activiteiten voor de opvang en verzorging van kinderen in kwetsbare posities;

b: het creëren en in stand houden van een rusthuis voor paarden, pony’s en andere dieren en het faciliteren van de interventies rond muziek, buitenleven, creatieve vorming omgang met dieren;

c: Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de breedste zin van het woord.